Werkwijze

We werken bij Koekadoca niet vanuit één opvoedmethode, maar hebben uit drie verschillende methodes de punten genomen waar wij volledig achterstaan wat betreft de benadering van de kinderen.

Vanuit de Gordon-methode gaan we uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. We laten de kinderen hierbij in hun waarde en benaderen ze respectvol

Volgens Maria Montessori wordt een kind vanuit zichzelf gemotiveerd om te ontwikkelen en te leren. De onderwerpen van hun spontane belangstelling verschillen per kind en veranderen in de loop van de tijd. Kinderen leren van elkaar en zijn doordat ze bij ons in één groep zitten, allemaal een periode de jongste, de middelste en de oudste. 

Reggio Emilia gaat uit van het communiceren in meerdere talen: gesproken en geschreven taal, maar ook mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Kinderen krijgen bij ons de vrijheid om zich op verschillende manieren te uiten. Wij hechten veel belang aan het vrij spelen en het ontwikkelen van fantasie door middel van muziek, liedjes, zingen, dansen en rollenspel. Deze komen grotendeels vanuit de kinderen zelf en wij gaan hier op een positieve manier in mee. 

Bij Koekadoca krijgen de kinderen de mogelijkheid om verschillende materialen en technieken uit te proberen. Wij bieden bepaalde thema's aan, maar het eindresultaat staat niet van te voren al vast. Wij vinden het belangrijker dat het kind zijn/haar eigen mogelijkheden ontdekt en ontwikkelt, dan dat voor volwassenen direct duidelijk is dat het kind een boom, huis etc. heeft getekend, geschilderd of geplakt.

We werken afwisselend met de VVE-programma Uk en Puk. In de herfst- en winterperiode zijn we veel meer bezig met knutselen, dansen, zingen en in het voorjaar en de zomer besteden we meer aandacht aan het werken in de moestuin en spelen we nog vaker buiten. 

Hier kunt u het pedagogisch beleid van Kindercentrum  Koekadoca lezen.

Recensie ouder: "Onze dochter komt vanaf dat ze 1,5 was al bij Ingrid  en haar team( ze is nu 3,5 ). Vanaf dag 1 heeft ze het heel erg naar haar zin. Als ze wakker wordt is het eerste vaak wat ze zegt, gaan we zo naar Ingrid toe. Gaat ze niet, dan hebben we een verdrietig meisje. Ze wil iedere dag 7 dagen per week daar wel spelen. Wat we ook erg leuk vinden, dat ze met thema's werken, want zo leren ze spelenderwijs allemaal verschillende onderwerpen. Er wordt ook echt per individu gekeken wat ze kunnen of nog niet en daar word goed op ingespeeld. De flexibiliteit is voor ons ook een echt pluspunt, want soms hebben we werktijden dat we best tot iets later moeten werken. Bij een ander dagverblijf heb je je gewoon te houden aan de breng en ophaalmomenten en bij Ingrid hoef je maar iets te bespreken en doet ze niet moeilijk en is het mogelijk!"


Recensie ouder: "Met veel plezier gaat mijn zoontje hierheen om te spelen met en te leren van andere kindjes. Hij krijgt veel individuele aandacht en liefde van de twee vaste pedagogisch medewerkers en de beste zorg die een ouder zich maar kan wensen! Door de kleinschaligheid van dit Kinderdagverblijf zijn er vele mogelijkheden bespreekbaar. De ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd bij Koekadoca, met aandacht voor het individuele niveau waar een kind zich bevindt. Bij mijn zoontje kan ik heel duidelijk merken dat hij plezier heeft in de activiteiten die hij doet bij Koekadoca. Juist omdat dit zo goed aansluit op zijn niveau, voelt hij zich uitgedaagd in een veilige omgeving. Sowieso weet Koekadoca op een praktische manier een prima vertaalslag te maken van het pedagogisch beleid naar de praktijk. Koekadoca is een echte aanrader voor ouders die op zoek zijn naar kleinschalige opvang met hoge kwaliteit!"       

Kinderdagverblijf Koekadoca
      kleinschalige kinderopvang                         
Kaart
Opbellen
E-mail
Info