Kinderdagverblijf Koekadoca
      kleinschalige kinderopvang                                                                              Koekadoca, omdat ieder kind uniek is!

Kwaliteit

Al zijn wij een heel kleinschalig kinderdagverblijf, ook wij moeten voldoen aan de eisen voor landelijke kinderopvang. Wij hechten bij Kinderdagverblijf Koekadoca dan ook veel waarde aan het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid. En misschien wel doordat we zo kleinschalig zijn hebben we ook meer oog voor de kwaliteit, dat zie je terug doordat we dit jaar (2017) voor de vierde keer op een rij de complimenten brief van de GGD hebben ontvangen.

Ieder jaar voeren wij een algemene risico-inventarisatie uit. Hierin controleren wij ons kinderdagverblijf op zeer uiteenlopende punten die te maken hebben met veiligheid en gezondheid. Denk hierbij aan het vermijden van scherpe hoeken en giftige planten in de tuin, brandveiligheid maar ook het gebruik van schone slabjes voor ieder kind en een protocol voor handen wassen. Dit doen wij onafhankelijk van elkaar, waarna we de uitkomst uitvoerig samen doornemen en eventuele verbeterpunten worden aangepakt. De complete risico-inventarisatie ligt ter inzage op ons kinderdagverblijf.

Wij hechten veel waarde aan de feedback van de ouders van de kinderen die bij ons in opvang zijn en zijn dan ook blij dat we een zeer betrokken oudercommissie hebben. Zij leveren de nodige input, waardoor wij ons kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren. 

Wij zijn aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie kinderopvang en zijn trots dat we in de afgelopen 5 jaar dat we open zijn geen enkele klacht hebben ontvangen. We streven er dan ook naar om zo'n open sfeer te behouden, dat eventuele problemen of vragen van ouders worden aangekaart en opgelost voordat ze een klacht kunnen worden.

Uiteraard krijgt Kinderdagverblijf Koekadoca ook vrijwel jaarlijks een bezoek van een inspecteur van de GGD. Klik op deze link om de inspectierapporten te lezen, waarbij moet worden opgemerkt dat de term "niet handhaven" hierbij juist positief is, want dat houdt in dat de GGD geen vervolgstappen hoeft te nemen. Wij zijn dan ook erg blij dat we jaar op jaar zo goed beoordeeld worden en stellen alles in het werk om de kwaliteit te verhogen. Dit jaar (2015)  kregen we een complimenten brief van de GGD, waarin de GGD ons complimenteert met de kwaliteit van de opvang die op deze locatie wordt verzorgt.


Recensie ouder: "Mijn dochter gaat nu al een jaar naar de Koekadoca en met veel plezier! Het persoonlijke contact vond ik direct al erg plezierig. Er is een huiselijke sfeer gecreëerd, waar de kinderen zich al snel veilig en plezierig voelen. Elk kind kan er zichzelf zijn. De kinderen krijgen leuke thema's en activiteiten aangereikt waar ze veel van leren en spelende wijs zich kunnen ontwikkelen. Er is rust en ruimte om kind te zijn. Er wordt goed gekeken naar het kind als individu. Inmiddels zijn we wat verder weg gaan wonen, maar ik rij er graag een stukje voor om! Het belangrijkste is toch dat je je kind met een goed gevoel weg brengt en weer ophaalt!" 


Recensie ouder: "Ik breng mijn kinderen graag hierheen. Het is kleinschalig en daardoor hebben ze meer tijd en aandacht voor je kind. Kijken goed naar wat een kind nodig heeft en geven wat extra aandacht waar het nodig is. De kinderen mogen er zichzelf zijn. Ze luisteren goed naar de ouders en nemen ook de tijd voor de ouders. Weten ook goed advies te geven over je kind en voor je kind."