Kinderdagverblijf Koekadoca
      kleinschalige kinderopvang                         

Tarieven 2019

Wij zijn er trots op dat wij, ondanks de hoge eisen die wij aan onze opvang stellen, toch een zeer voordelig uurtarief kunnen hanteren. Hierbij zijn fruit, drinken, brood en een tussendoortje, verzorgingsproducten zoals luiers, zonnebrandcrème, persoonlijk beddengoed en slaapzak inbegrepen.

Bij Koekadoca zijn we flexibel in opvang. U kunt uw kind op ieder gewenst moment brengen en halen en iets eerder of later aansluitend op onze openingstijden is ook geen probleem. In principe komt ieder kind op vaste dagen, maar een dag ruilen of extra komen is in overleg mogelijk, mits we niet over het pedagogisch medewerker / kindratio heen gaan.  Bij het uurtarief betaal je 10 uur per dag. Ook hanteren wij een minimum van 8 uur per week en 40 weken per jaar, rekening houdend met de school-vakanties. Minder dan dit is niet in het belang van het kind, hij/zij moet zich hier volledig thuis kunnen voelen. 

Indien er gebruik wordt gemaakt van een warme maaltijd bedragen de kosten hiervan € 2,50 per keer. Dit wordt achteraf berekend via de maandfactuur. Onze uurtarieven zijn exclusief flesvoeding.


Wij hanteren 2 verschillende tarieven:

  

A) Het uurtarief voor een hele dag 2019

Dit tarief is € 8,00. Hierbij berekenen we 10 uur per dag en 46 weken per jaar. Natuurlijk kunnen er ook meer uren per dag of weken per jaar (op de contractdagen) worden afgenomen, het maandbedrag blijft dan hetzelfde!

Het bedrag dat maandelijks betaald moet worden is:

Aantal dagen per week

Maandbedrag

Bedrag op jaarbasis

1 dag

€ 306,64

€ 3.679,68

2 dagen

€ 613,36

€ 7.360,32

3 dagen

€ 920,00

€ 11.040,00

4 dagen

€ 1.226,64

€ 14.719,68

5 dagen

€ 1.533,36

€ 18.400,32

B) Het tarief per 1/2 dag

Dit uurtarief veranderd in 2020 we krijgen dan een uurtarief voor 5,5 uur. later volgt meer over dit uurtarief.

 Klik op deze link voor een proefberekening kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 


Voor beide uurtarieven geldt het volgende:   

· Een dag ruilen is mogelijk, mits we niet over de beroepskracht / kindratio heen gaan. Ook vangen we niet meer dan 12 kinderen tegelijk op. 

· Het is verder mogelijk om extra uren (op andere dagen dan contractdagen) af te nemen. Deze uren worden als extra afgenomen uren aan het eind van de maand berekend. Hierbij wordt uitgegaan van het tarief per uur € 8,49. 

· De facturatie vind plaats aan het begin van de maand. 

- Betaling bij het uurtarief per uur, wordt per afgenomen uur op 5 minuten nauwkeurig berekend, ingaande op het moment dat u uw kind brengt, tot en met het moment van ophalen.

- Wij bieden de mogelijkheid dagen in te halen (in geval van ziekte) binnen een termijn van één maand vanaf de niet afgenomen dag, mits we hierbij niet over de pedagogisch medewerker / kindratio heen gaan.


 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info